Monteck

Sterk in Maatwerk
☎ 06-46202040

Carport

Hoewel de winters steeds zachter lijken te worden en het ruitkrabben steeds minder noodzakelijk is, blijft de regen in ons landje onverminderd vallen.
Door vele wordt het droog uitladen van de boodschappen als prettig ervaren.

Monteck kan dit voor u organiseren met een zeer vriendelijk geprijsde aluminium boogcarpoort;

Dubbele carport

of een op maat gemaakte, door u zelf ontworpen stalen carport;

Stalen carport

Houdt er rekening mee dat in veel gevallen een vergunning van de gemeente vereist is.

Doe hiervoor de check op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen